Przepisy - kredyt-inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

pozyczki-kredyty.org


Kredyt inwestycyjny

Jest to kredyt przeznaczony na finansowanie kapitałów gospodarczych, których celem jest utworzenie nowych bądź zwiększenie rzeczywistych środków trwałych. Kredyty te można podzielić na kredyty:

  • średnioterminowe (udzielane na okres od roku do 3 lat)

  • długoterminowe (udzielane na okres powyżej 3 lat)

Według innej definicji kredyt inwestycyjny opłaca dane cele inwestycyjne. Ten rodzaj finansowania potrzeb gospodarczych zrodził się w związku z przyjmowaniem niezwykle kosztownych inwestycji, które nie miały najmniejszych szans wykonania siłami jednego przedsiębiorstwa, nawet dzięki pomocy kredytu bankowego. Szczególną cechą takiego projektu jest:

  • bardzo długi termin zwrotny kapitałów inwestycyjnych (może to być nawet 20 lat),

  • wysoki stopień sceptycyzmu co do zmian w najbliższym otoczeniu i

  • następujących warunków działania stworzonych obiektów oraz

  • złączone z tym duże ryzyko.

Zgodnie z definicją banków, kredyt inwestycyjny jest „towarem” bankowym przydzielonym na finansowanie wdrażanych przez kredytobiorcę transakcji, których celem jest, przede wszystkim zwiększenie wartości jego mienia trwałego. Intencja na jaką zostaną wydatkowane środki uzyskane w ramach kredytu inwestycyjnego, mogą przybrać formę inwestycji materialnych (np. zakup maszyn, pojazdów) jak i niematerialnych (np. zakup papierów wartościowych).

Kredyt inwestycyjny cechuje się nietypową specyfiką zarówno w toku jego uzyskiwania, jak i wykorzystania. Podsumowując, do jego otrzymania potrzeba większych nakładów środków, niźli ma to miejsce w razie kredytów tradycyjnych. Zależne jest to także od ciągu czynników, z których najważniejszą rolę odgrywa cel, na jaki kredyt ten jest przekazany. Przedstawienie celu pozwala przedsiębiorcy usprawiedliwić potrzebę uzyskania środków, zaś instytucji finansowej pozwala na określenie ryzyka, jakie może przynieść inwestycja.


Lista tematów: